Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

 

Hlavné menu


 
Navigácia stránky

Obsah


Memory Kontrol - Obete a hrdinovia (1939 – 1945), Stanica Žilina-Záriečie, november 2010

Memory Kontrol - Obete a hrdinovia (1939 – 1945), Stanica Žilina-Záriečie, november 2010 (plagát)
Archív Slovenskej tlačovej kancelárie
Archív Slovenskej tlačovej kancelárie
Šimon Kliman, Fedor Blaščák: NIE ONI. MY
Fedor Blaščák: NIE ONI. MY
Svätopluk Mikyta: Stále obete
Svätopluk Mikyta: Stále obete
Šimon Kliman, Jaroslav Žiak: Hrdinovia, záber z inštalácie
Ľubica Segečová: Memory Kontrol - Obete a hrdinovia (1939 – 1945), plagát
Šimon Kliman: Hrdinovia, záber z inštalácie
Bohunka Koklesová: V tieni tretej ríše, site-specific inštalácia
Svätopluk Mikyta: Stále obete, site-specific inštalácia
Divadlo Aréna: Tiso, záber z predstavenia
Jaroslav Žiak: Hrdinovia, záber z inštalácie

Memory Kontrol 1989/2009, Bratislava a Stanica Žilina-Záriečie, November 2009

Ľubica Segečová: Memory Kontrol 1989/2009 (plagát)   Memory Kontrol 1989/2009 kolektív: Memory Kontrol 1989/2009 diagram; Katedra sochárstva VŠVU Memory Kontrol 1989/2009 kolektív: Memory Kontrol 1989/2009 diagram; Katedra sociológie FiF UK
Memory Kontrol 1989/2009 kolektív: Memory Kontrol 1989/2009, Bratislava
Memory Kontrol 1989/2009 kolektív: Memory Kontrol 1989/2009, Bratislava
Fedor Blaščák: Marcel Strýko (1955-1994); site-specific spomienka
Fedor Blaščák: Marcel Strýko (1955-1994); site-specific spomienka
Fedor Blaščák: Marcel Strýko (1955-1994); site-specific spomienka
Alex Mlynarčík: Závery 89. zjazdu nesplníme; site-specific inštalácia
Alex Mlynarčík: Závery 89. zjazdu nesplníme; site-specific inštalácia
Janiel Engelstadt: Hlasy zo stredu
Fedor Blaščák: Spôsoby fungovania jedného pojmu; perforovaný nápis na zrkadlovej fólii
Fedor Blaščák: 1918, 1938, 1945, 1968, 1992; Ste za rozdelenie alebo zjednotenie Československa? Hlasujte!
Fedor Blaščák: 1918, 1938, 1945, 1968, 1992; Ste za rozdelenie alebo zjednotenie Československa? Hlasujte!
Fedor Blaščák: 1918, 1938, 1945, 1968, 1992 <br />Ste za rozdelenie alebo zjednotenie Československa? Hlasujte!

Memory Kontrol 19X8, Stanica Žilina-Záriečie, november 2008


Fedor Blaščák: 1989<br />telefónna búdka, MP3 prehrávač, záznam z demonštrácie 22.11. 1989 v slúchadle
Fedor Blaščák: 1969, pocta Jánovi Palachovi; Memory Kontrol (environment)
Fedor Blaščák: 90-te roky,  Hrubá čiara; Memory Kontrol (environment)
Fedor Blaščák: 60-te roky; Memory Kontrol (environment)
Lucia Nimcová: Unofficial, záber z inštalácie
Lucia Nimcová: Unofficial, detail
Emil Drličiak: Memory Kontrol 19X8 (plagát)

12 farieb skutočnosti, Bratislava – Petržalka, 2006

Fedor Blaščák, Stano Filko: 12 farieb skutočnosti, Bratislava - Petržalka 2006
Fedor Blaščák, Stano Filko: 12 farieb skutočnosti, Bratislava - Petržalka 2006
Fedor Blaščák, Stano Filko: 12 farieb skutočnosti, Bratislava - Petržalka 2006
Fedor Blaščák, Stano Filko: 12 farieb skutočnosti, Bratislava - Petržalka 2006

 
Navigácia stránky