Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

 

Hlavné menu


 
Navigácia stránky

Obsah


PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE

občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU a KOORDINAČNÉHO VÝBORU SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKOV

November 1989

Žiadame vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti.

Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenie redakcií, ktoré túto slobodu zaručia.

Žiadame zaručiť slobodu podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšie občianske práva a slobody.

Žiadame zrušiť vedúcu úlohu KSČ zakotvenú v ústave a v tomto zmysle zmeniť ústavu.

Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho riadenia.

Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát.

Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu.

Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie.

Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.

Žiadame dôsledne demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práv a postavenia národností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.

Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie.

Žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe povolania a naplnení životnej dráhy.

 
Navigácia stránky