Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

 

Hlavné menu


 
Navigácia stránky

Obsah


Engerau

Radoslav Matejov

 

Autorský subjekt prešiel v druhom mediálnom experimente úplnou relativizáciou. Ida Želinská a Fedor Blaščák sú námetovou, nie autorskou dvojicou projektu Engerau (CKO, Bratislava) s hip-hopovým CD. Možno ho „čítať“ ako interview s viacerými respondentmi, obyvateľmi Petržalky o ich živote v nej (Engerau – pôvodný nemecký názov Petržalky) alebo ako štyri tematické cykly básní s rovnakou témou. Ide však skôr u nás o prvý ponovembrový poetický fíčer, umelecko-publicistickú montáž, ktorá je prienikom oboch percepčných kódov. Profesionálna práca s aktuálnym dosahom o socio-kultúrnej sídliskovej klíme nestráca nič z umeleckosti a naopak. Postmoderné to začína byť, keď si uvedomíme fúziu autorstva respondentov dokladovaných menom (niekedy ani to nie) a vekom, a Želinskej s Blaščákom, ktorí prepísali/upravili repliky zjavne jednotnou lektúrou do daných veršových útvarov. Tak stvorili juxtapozičnú hru prístupových perspektív, pričom samostatne obe vyznievajú ako slepé (uvažujme nad variantmi: knižka zozbieraných anketových odpovedí na tému: Mám rád Petržalku!, a na druhej strane zbierka básní venovaných láske k Petržalke???). Perspektívy sú viazané hyperreálnou existenciou so zatienenou kompetenciou žurnalistiky (objektívnosť – interview) i poézie (subjektívnosť – báseň). Navyše tu nachádzame aj krásne postmoderný hodnotový zvrat: čo sa v spoločnosti považuje za kamufláž (manipulácia s výsledkami štatistických výskumov; tu: manipulácia s respondentskými pôvodinami), sa resetovalo na produktívnu metódu. Prečo? Pre nás preto, že poézia predstavuje adekvátnu mediáciu súčasného človeka, nie je len prostriedkom, ale ako vidno v akte úprav aj participátorom a cieľom takisto – najmä v kráse prehliadaného a dôležitosti nedôležitého. Engerau je po Brückovi ďalší a iný príklad vzdorovania postmoderne: jej destabilizujúcimi prostriedkami sa stabilizuje časť z množiny hodnôt obyčajného človeka, najmä vedomie komunity!

In: Literárnokritické hodnotenie za rok 2005  / Poézia 2005

http://www.litcentrum.sk/35003

 

 
Navigácia stránky