>

Marcel Strýko, slovenský výtvarník, filozof, disident a politik, narodený 22. júna 1955 v Zborove, zomrel 3. decembra 1994 v Košiciach. Bol kľúčovou postavou mäkkej revolúcie v novembri 1989 v Košiciach. Po skončení základnej školy v Košiciach bol Strýko prijatý na SPŠ elektrotechnickú. Maľovať začal v roku 1972. Počas vojenskej služby neposlúchol rozkaz, po čom bol hospitalizovaný a prepustený z armády. Potom bol zamestnaný ako technik v Československej televízii v Košiciach.

V roku 1977 založil kapelu Nace (Leśne Śpiewaki) a skladal pre ňu texty. Aktívne sa podieľal na tvorbe a šírení antológie samazdat Trinásta komnata. Jeho zbožnosť ho nepriviedla k tomu, aby sa stal členom bratislavského katolíckeho disidenta, ale cez český underground patril k pražskej disidentskej skupine. Mal úzke väzby na Egona Bondsa a zbierku autorov a umelcov z Košíc a Prahy. Absolvoval semináre pod vedením Milana Balabana, Egona Bondu, Milana Machovca, Petra Uhla a Václava Havla.

Bol výraznou osobnosťou samizdatového hnutia v Košiciach, aktívne rozmnožoval a rozširoval svoje diela, organizoval neformálne výstavy a filozofické semináre, svoje filozofické úvahy, poéziu a eseje na spoločenské a umelecké témy vydával v malom náklade 8-10 kusov. , z ktorých niektoré boli zaradené do samizdatových zborníkov. Bol terčom ŠtB, ktorý vykonal 282 výsluchov.

V roku 1990 spoluzakladal Občianske fórum v Košiciach, pôsobil ako podpredseda Rady VPN SR a kooptoval poslanca SNR. V parlamentných voľbách v roku 1992 kandidoval za Občiansku demokratickú úniu, ktorej bol aktívnym lídrom, žiaľ, mandát sa mu nepodarilo získať. Potom si našiel prácu ako asistent riaditeľa v obchodnej spoločnosti.

V máji 1994 bol brutálne napadnutý, čo pripisoval predchádzajúcej politickej angažovanosti a kritike prešľapov Vladimíra Mečiara. V tom istom roku bol hospitalizovaný ešte niekoľkokrát. Nakoniec zomrel na vnútorné krvácanie spôsobené prasknutím pažerákovej žily medzi 3. a 5. decembrom. Keďže v tom čase žil sám, presný čas jeho smrti zostáva neznámy.

Marcel Strýko Slovenský politik
Pridal Valentína · 10-09-21