Národná púť k soche Svätopluka bol počas našej cesty silným zážitkom. Začali sme v bratislavskej Staromestskej veži, kde sme si pripomenuli odkaz minulosti a predali si svoje myšlienky o budúcnosti. Cesta nás viedla cez malebné dedinky s pozoruhodnou históriou až do Trenčína, kde sme sa zastavili na obed. Počas obeda sme si zaspomínali na časy, kedy sme začínali našu púť a uvedomili si, že sme už vyšli tak ďaleko.

Našou ďalšou zastávkou bolo mestečko Lehôtka, kde sme navštívili Kostol svätého Michala a modlili sa za pokoj na Slovensku. Našou poslednou zastávkou pred soche Svätopluka bola obec Nitrianske Rudno, kde sme sa zastavili na spoločnú večeru. Bolo to skvelé stretnutie priateľov a rodinných príslušníkov, ktorí sa vybrali spolu s nami na túto púť.

Po večeri sme sa vybrali na poslednú časť cesty - do Leštiny. Tu sme uctili pamiatku slovenských hrdinov sochou Svätopluka. Bola to veľmi emotívna chvíľa pre všetkých, ktorí sme sa zúčastnili tejto národnej púte. Bolo to veľmi silné stretnutie, ktoré nás naučilo viac o našej slovenskej histórii a dalo nám nádej, že budeme mať lepšiu budúcnosť. Táto skúsenosť nás motivovala a inšpirovala k tomu, aby sme zostali silní a bojovali za lepšiu budúcnosť pre Slovensko.

Príbeh za sochou Svätopluka: História a význam

Svätopluk I. bol slovanský panovník, ktorý založil veľkomoravské kniežatstvo v časti strednej Európy v 9. storočí. Bol prvým panovníkom, ktorý spojil časti dnešných Česka, Moravy a Slovenska do jednej politickej a náboženskej entitity. Svätopluk sa stal symbolom slovenskej identity a jeho život je dodnes oslavovaný v mnohých oblastiach slovenskej kultúry.

Svätoplukova socha bola postavená v roku 1848 na počesť jeho odkazu a bolo to prvé verejné dielo, ktoré vzdávalo hold jeho meniu a odkazu. Socha stojí na mieste, ktoré sa nachádza na hlavnom námestí v Piešťanoch, v blízkosti kostola svätého Michala. Socha je vysoká 3 metre a je zhotovená z bronzu.

Socha Svätopluka predstavuje nielen súčasť slovenskej histórie, ale aj symbol nádeje. Jeho život predstavuje odhodlanie, cnosť a schopnosť spolupracovať s inými ľuďmi, aby dosiahli svoje ciele. Socha je tiež symbolom jednoty a tolerancie medzi rôznymi etnickými skupinami. Je to symbol, ktorý podporuje pospolitosť a jednotu slovenského národa.

Národná púť k soške Svätopluka je jedinečnou príležitosťou pre Slovensko preukázať úctu a rešpekt k tomuto veľkému panovníkovi. Púť umožňuje ľuďom zdieľať ich myšlienky, nádeje a modlitby s tými, ktorí sa zúčastňujú. Je to tiež dobrá príležitosť získať lepšie pochopenie histórie a kultúry Slovenska.

Národná púť k soche Svätopluka
Pridal Valentína · 05-10-22