Židia na Slovensku

MEMORY KONTROL je intelektualna dielna
MEMORY KONTROL je intelektuálna dielňa, v ktorej si na kolene, no poctivo, napĺňame svoje myšlienkové, organizačné, pracovné, umelecké a občianske záväzky voči slobode.

Verejná prezentácia a tlačová konferencia k prieskumu verejnej mienky o postojoch a názoroch slovenskej verejnosti k obdobiu Slovenského štátu 1939-45 a o podiele viny vtedajších vrcholných politických predstaviteľov na holokauste.

Ako spomínať na Slovenský štát?
Verejná diskusia s historikmi a občianskymi aktivistami v rámci iniciatívy Memory kontrol.
Prezentácia prvého reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o postojoch a názoroch slovenskej verejnosti k obdobiu Slovenského štátu 1939-45 a o podiele viny vtedajších vrcholných politických predstaviteľov na holokauste.

Aká je história judaizmu na Slovensku?


Židia na Slovensku patria medzi najstaršie komunity v Európe. Žijú tam viac ako 500 rokov.
Slovensko sa stalo uznávanou krajinou až nedávno, 1. januára 1993, no židovská komunita tu žije už od 15. storočia. Židia boli medzi prvými osadníkmi moderného Slovenska a mali významný vplyv na slovenskú ekonomiku a kultúru.
Dejiny judaizmu na Slovensku siahajú pred 500 rokmi, keď sa tam Židia po prvýkrát usadili. Židovská komunita tu od tej doby žije a má významný vplyv na slovenskú kultúru a hospodárstvo.

židovský život a kultúra na Slovensku dnes


Slovenská židovská komunita žije na území Slovenska minimálne 1000 rokov. Dnes na Slovensku žije len asi 3500 Židov.
Nasleduje zoznam špecifických postupov a tradícií, ktoré sa dnes praktizujú:

  • kóšer jedlo a pečenie
  • hovorí požehnanie pred jedlom a pred Šabatovým jedlom
  • vedenie kóšer domov a kuchyne
  • sviečky svietia v piatok večer a v sobotu ráno
  • Židovské vzdelávanie pre deti a dospelých

All rights reserved: memorykontrol.org - https://www.memorykontrol.org - © 2017